Skip links

Our Solutions

Our Solutions

We redefine standards with our creative application development approach.

Applogist, as one of Turkey's leading mobile application development companies, offers innovative solutions in application development, design, and consultancy.

Mobile Application Development

Tailored applications for iOS and Android platforms set us apart. We prioritize performance and user experience, leading the industry forward.

User Experience Design

Our designs focus on aesthetics and user-friendliness. We aim to boost customer loyalty and deliver memorable user experiences every time.

Loyalty Strategy

By offering custom solutions, we grow our user base. Our innovative loyalty programs are designed to drive growth and achieve our targets.

Artificial Intelligence Solutions

We excel in selecting top AI technologies. Our expertise lies in integrating them seamlessly into mobile apps and digital platforms.

WHAT DO WE OFFER?
01

WHAT WE DO

Innovative Solutions

We support the digital transformation of companies and brands using the latest technologies such as Artificial Intelligence, Web3, and Blockchain.

  • Mobile Application Development
  • UX/UI Design
  • Consultancy
  • Artificial Intelligence Integration Solutions
  • Web3 and Blockchain Development
  • Loyalty Program Development
  • Integration with Existing Systems
  • Quality Assurance and Testing
  • App Store Optimization (ASO)

1 1

STEP 1

Discovery and Planning

We conduct in-depth consultations to fully understand the goals and requirements of businesses and define the project scope and objectives.

2 2

STEP 2

Development and Implementation

Using the latest technologies, we bring projects to life and ensure seamless integration with existing systems.

3 3

STEP 3

Quality Assurance and Testing

We rigorously test our products to ensure they meet the highest quality and functionality standards and provide continuous improvement.

OUR VISION

To transform user experiences by offering continuous innovations and superior technology to businesses worldwide, enabling them to become leaders in their industries.

10
Years of Experience
— SEKTÖRLER

Sektörlerin Dönüşümüne Mobil Çözümlerle Öncülük Ediyoruz

Applogist ile farklı sektörlerdeki işletmelerin dijitalleşmesini sağlayarak liderliği destekleyip, yenilikçiliği hızlandırıyoruz.

Yenilikçi finans teknolojileriyle ödeme, alışveriş ve yatırım süreçlerini dönüştürün ve müşteri memnuniyetini artırın.

Mobil sağlık teknolojileriyle sağlık hizmetlerini daha erişilebilir ve maliyet-etkin hale getirin, mHealth çözümlerimizle sağlık sektöründe lider olun.

Kişiselleştirilmiş eğitim çözümleriyle öğrenme deneyimini yeniden tanımlayarak, her sektörden kullanıcılara özel eğitim uygulamaları sunuyoruz.

Dünya çapında e-ticaret çözümleriyle müşterilere daha iyi hizmet sunun, ürün satışlarınızı artırarak müşteri memnuniyetini sağlayın.

Lojistik yazılım geliştirme ve teknolojileriyle lojistik sektöründeki firmaların operasyonlarını hızlı, verimli ve maliyet-etkin hale getirin, özelleştirilmiş çözümlerle müşteri ihtiyaçlarını karşılayın.

Eğlence ve içerik yaratımıyla dünya çapında kullanıcıların içerik tüketimini ve paylaşımını değiştirin, en iyi eğlence uygulamalarını oluşturarak sektörde öncü olun.

Eğlence ve içerik yaratımıyla dünya çapında kullanıcıların içerik tüketimini ve paylaşımını değiştirin, en iyi eğlence uygulamalarını oluşturarak sektörde öncü olun.

90+
Successful Projects
5/5
27+
Million Users

Seamless User Experience

%99
Quality Assurance

and Guarantee

28
Team Members

Innovative Methodology

Looking for collaboration?

APPLOGIST WIRE

Koşuyolu, Katip Salih Sk. 60/4 PK 34718 Kadıköy / İstanbul

Join Our Talent Community! Send your resume, let's reach success together.

Let's Start Your Digital Revolution Together!

This website uses cookies to improve your web experience.